Door middel van onze nieuwe People-doelen bevorderen wij eerbiediging van de mensenrechten, stimuleren wij diversiteit en betrokkenheid, en ondersteunen wij sociale en economische ontwikkeling in gemeenschappen overal ter wereld.

Economisch welzijn en eerbiediging van de mensenrechten zijn grondslagen voor een gezondere relatie tussen mensen en voedsel.

Miljarden mensen leven in armoede en er bestaan nog altijd grote economische verschillen en ongelijkheden tussen mannen en vrouwen overal in de wereld. Zoals wordt aangegeven in de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de VN, is werkloosheid, met name onder jongeren, mondiaal nog altijd een enorm economisch probleem. Tegelijkertijd sluiten de technische vaardigheden van mensen vaak niet goed aan op de behoeften van werkgevers. Binnen de landbouwsector, waar volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de VN wereldwijd een op de drie werkenden werkzaam is, waarvan in sommige ontwikkelingslanden meer dan de helft vrouwen zijn, zijn naar onze mening vooral verbeteringen nodig op het gebied van inkomen en arbeidsomstandigheden. 

Bij onze eigen activiteiten vinden wij als PepsiCo het van essentieel belang de veiligheid, gezondheid, beroepsontwikkeling en mensenrechten van onze werknemers te beschermen en ondersteunen. Het bevorderen van een cultuur van diversiteit en betrokkenheid  - onderdeel van de prachtige historie van onze onderneming - het stimuleren van gelijke carrièrekansen voor vrouwen en het ontwikkelen van beleid en voorzieningen voor werknemers met zorgtaken zijn enkele voorbeelden van wat wij doen om de talenten te kunnen blijven aantrekken die nodig zijn voor de groei van onze onderneming. Wij ondersteunen ook onze partners in de waardeketen om op dezelfde manier om te gaan met talentontwikkeling en rechten van werknemers. En we zijn er trots op dat we sinds 2006 meer dan $850 miljoen hebben geïnvesteerd in het ondersteunen van de gemeenschappen waar we zijn gevestigd, onder meer met giften van de PepsiCo Foundation.

PepsiCo is door het Ethisphere® Institute 10 jaar achtereen genoemd als een van de World’s Most Ethical Companies en stond op de Change the World 2016-lijst van Fortune Magazine - een lijst van 50 ondernemingen die succesvol zijn door goed te doen.

In 2015 heeft PepsiCo de veiligheidspraktijken binnen de productielocaties verbeterd en het aantal gezondheidsklinieken en gratis wellness-screenings op de productielocaties uitgebreid. Ook hebben we de diversiteit in alle geledingen van onze onderneming verder versterkt, onder andere wat betreft de vertegenwoordiging van vrouwen en mensen met verschillende huidskleuren. En ten slotte hebben we onze ondersteuning van de mensenrechten uitgebreid naar meer toeleveranciers en hun werknemers, door hen een training aan te bieden in onze gedragscode voor leveranciers en door ons initiatief voor duurzame landbouw aanzienlijk uit te breiden.

Als multinationale onderneming, mondiale werkgever en inkoper van massale hoeveelheden grondstoffen, ingrediënten, materialen en diensten is PepsiCo in staat invloed uit te oefenen op het werk en de rechten van werknemers binnen ons eigen bedrijf, in de gemeenschappen waar wij zijn gevestigd, en in de bedrijven van onze toeleveranciers. Wij zien met name onze betrokkenheid bij de landbouw als een kans om het inkomen van landbouwers en de eerbiediging van de rechten van werkers in de agrarische sector te verbeteren. Dit inzicht is mede bepalend voor onze nieuwe People-doelen, zoals je kunt zien in onze Agenda voor 2025.

Zoals bij al onze duurzaamheidsinspanningen zullen we ook hier blijven samenwerken met partners overal ter wereld om onze People-doelen te bereiken en bij te dragen aan bredere inspanningen op het gebied van mensenrechten, diversiteit, betrokkenheid en welvaart.

Back to top