Image result for belgian pledge

Brussel, 26 juni 2017 – Vandaag ondertekende PepsiCo samen met 54 andere bedrijven de Belgian Pledge en engageert zich hiermee om geen reclame te maken gericht op kinderen onder 12 jaar, tenzij voor voedingsmiddelen die beantwoorden aan specifieke nutritionele criteria. Een nieuwigheid is de uitbreiding van de Belgian Pledge naar nieuwe kanalen, waaronder sociale media en mobiele marketing.

Naar analogie met de "EU Pledge", een Europees initiatief uit 2007 dat over de hele wereld bekend is en wereldwijd erkenning oogst, hebben de Belgische voedingsindustrie en -handel een aantal bijkomende verbintenissen voorgesteld op Belgisch niveau.

De Belgian Pledge is een gezamenlijk initiatief van FEVIA, de Federatie van de Voedingsindustrie, COMEOS, vertegenwoordiger van de handelaars, restaurantketens en cateraars, en de UBA, de Unie van Belgische Adverteerders.